Zelfbeeld

Veel cliënten kampen met een disfunctioneel lage zelfwaardering. Dat wil zeggen een lage zelfwaardering die voortkomt uit een foutieve inschatting van de eigenwaarde. Cliënten met een disfunctioneel lage zelfwaardering beoordelen zichzelf veelal te negatief en hebben (onbewust) te weinig aandacht voor positieve eigenschappen. Een lage of te negatieve zelfwaardering is binnen de DSM-V niet opgenomen als aparte diagnose of problematiek en veel therapeuten gaan ervan uit een lage zelfwaardering wel ‘vanzelf’ zal mee veranderen wanneer behandeling voor andere problematiek, vaak gerelateerd aan lage zelfwaardering, genoten wordt. Echter is uit onderzoek gebleken dat dit lang niet altijd het geval is; dat een lage zelfwaardering als op zichzelf staand probleem behoorlijke hinder kan veroorzaken; een risicofactor is in het ontwikkelen van andere problematiek; en dat een laag zelfbeeld een risicofactor is voor terugval, automutilatie en suïcide. Ons inziens dus ontzettend waardevol om behandeling in te kunnen zetten op deze problematiek wanneer gewenst, met vaak gunstigere behandeleffecten als gevolg op langere termijn.

Wij van
SVB Psychologen
helpen u graag.