Stemming

Je zit niet lekker in je vel, voelt je ongelukkig, kan je niet zetten tot bepaalde activiteiten of onderneemt deze met lood in je schoenen, bent vermoeid en geniet niet of minder in de breedste zin van het woord. Dit zijn een aantal voorbeelden waarin we spreken van stemmingsproblematiek. 

Depressie

Depressie is samen met angstproblematiek een van de meest voorkomende psychische aandoeningen. Een op de vijf mensen krijgt ooit in haar leven te maken met een depressie, waarbij klachten vaak langere tijd blijven voortbestaan. Er kan gesproken worden van een depressie wanneer iemand gedurende een langere periode het grootste gedeelte van de dag een sombere stemming ervaart. Het denken is negatief van karakter en heeft betrekking op thema’s als het zelf, anderen, de wereld en/of de toekomst. Tevens is er vaak sprake van verlies van plezier of interesse in zo ongeveer alles. Ook in activiteiten die men eerder als prettig of plezierig ervaarde. Dit mondt soms uit in sociale terugtrekking of isolatie. Dit is een duidelijk verschil met eerder functioneren en gaat vaak gepaard met symptomen als gewichtsverandering, verandering in eetlust, slaapverandering, afgenomen energie en gevoelens van vermoeidheid of psychomotorische onrust, gevoelens van waardeloosheid, schuld en eenzaamheid, moeite met denken, concentreren en nemen van beslissingen en suïcidale gedachten, plannen of pogingen. Depressies komen voor in diverse vormen en er zijn dan ook diverse subtypen te onderscheiden. Hierin kan gedacht worden aan subtypen zoals de major depression, postnatale depressie, en seizoensgebonden depressie, maar ook dysthymie, de vitale depressie en de melancholische depressie.

Burn-out

Het ervaren van sombere gevoelens, vermoeidheid en verlies van interesse en plezier zijn klachten die tevens gezien worden bij andere problematiek dan depressie. Zo heeft een burn-out veel overeenkomsten met depressieve klachten en kenmerkt deze zich vooral door gevoelens van lichamelijke en mentale uitputting. In het geval van een burn-out vinden deze klachten vaak hun oorsprong in werkgerelateerde activiteiten. Wellicht heb je te lang op een te hoge versnelling gewerkt of heb je langdurig stress ervaren, zonder jezelf de nodige rust te hebben gegeven om het spreekwoordelijke batterijtje de kans te geven om op te laden.

Wij van
SVB Psychologen
helpen u graag.