Rouwverwerking

Rouwen is het proces van verwerken van een ervaren verlies. Het is een misvatting dat rouwverwerking alleen betrekking heeft op het verliezen van een dierbare naaste als gevolg van overlijden. Rouwverwerking heeft namelijk betrekking op verlieservaringen in de breedste zin van het woord. Hierin kan tevens gedacht worden aan het verliezen van een partner na scheiding of verbroken worden van de relatie, een verlies van sociale contacten, verlies van de eigen identiteit, verlies van een baan of veelal vervulde rol of bijvoorbeeld aan een verlies van gezondheid. Rouwen kan van nature omschreven worden als een moeilijk en langdurig proces dat voor eenieder gekenmerkt wordt door uiteenlopende emoties. Somberheid, verdriet, boosheid, een gevoel van leegte en wanhoop zijn hierin veelvoorkomend. Sommigen van ons lukt het zelfstandig, of samen met vrienden en familie, in de loop der tijd een plaats te geven aan het verlies en hier effectief mee om te gaan, opdat intensiteit van emoties afneemt. Dit is echter lang niet altijd het geval. Soms vergt het rouwverwerkingsproces gedurende langere tijd zoveel energie en aandacht, dat het emotionele en fysieke klachten tot gevolg heeft of lukt het ons onvoldoende om het dagelijks leven weer op te pakken. Het verwerkingsproces stagneert of beheerst gevoelsmatig je leven en je hebt het gevoel dat je er niet alleen aan uit komt. In die gevallen wordt veelal gesproken over gecompliceerde rouw. Ondanks dat wij het verlies, in welke vorm dan ook, niet kunnen wegnemen helpen wij je graag dat verlies een plaats te geven door het rouwverwerkingsproces succesvol vorm te geven, opdat klachten verminderen en het dagelijks functioneren minder belemmerd wordt.

Wij van
SVB Psychologen
helpen u graag.