Onze werkwijze

Aanmelding via contactformulier
Intakegesprek
Behandelplan
Behandeling
Tussentijdse evaluatie
Eindevaluatie & afronding
We streven ernaar u binnen 48 uur telefonisch te contacten
Kennismaking en eerste inventarisatie van uw klachten
Met daarin overeengekomen behandelmethode en behandeldoelen
Zo lang als nodig en zo kort mogelijk
Waar nodig wordt het behandelplan aangepast
Op doorlopen proces en behaalde verbeteringen

U staat bij ons centraal. We kijken samen naar uw hulpvraag en behandeling wordt op uw persoonlijke wensen en behoeften afgestemd. Wij willen u passende ondersteuning en behandeling bieden voor de klachten waar u voor komt, ook wanneer deze niet direct binnen de kaders van een enkele diagnose passen. Wij werken daarom transdiagnostisch en klachtgericht, zonder het stellen van diagnoses. Waarom?

Het stellen van diagnoses aan de hand van de DSM-V, het boek in de psychologie waarin allerlei vormen van psychopathologie en stoornissen uitgebreid staan beschreven aan de hand van symptomen, is op de dag van vandaag steeds meer omstreden. Waar het stellen van een diagnose in enkele gevallen voor duidelijkheid kan zorgen voor u als cliënt, zijn er helaas ook veel nadelen te benoemen en is het stellen van diagnoses lang niet altijd in het voordeel van u of van de geboden zorg. Diagnoses dekken lang niet altijd de gehele lading van ervaren klachten, overlappen onderling, zeggen niets over het ontstaan van klachten of over welke behandeling op u als persoon zou aansluiten, en kunnen voelen als ‘stempels’ of alsof u in een hokje geplaatst wordt. Om een diagnose te laten stellen wordt u vaak onderworpen aan een veelvuldigheid van diagnostische onderzoeken, testen, vragenlijsten, voordat passende hulp geboden kan worden. En steeds vaker blijkt helaas dat zorgverzekeraars een steeds grotere invloed hebben op welke diagnose medegedeeld wordt aan u als cliënt, omdat zij niet alle diagnoses vergoeden en een ander ‘etiket’ dan financieel gezien meer in het voordeel is van de zorgaanbieder. Welke diagnoses vergoed worden, wisselt jaarlijks wat tevens maakt dat cliënten soms jaar na jaar de ene na de andere diagnose medegedeeld krijgen. Tot slot vallen een heleboel mensen met klachten tussen wal en schip, omdat zij wel klachten ervaren maar onvoldoende symptomen hebben om aan een diagnose te voldoen, waar een diagnose in veel gevallen nog een voorwaarde vormt voor behandeling. Omdat de voordelen in de meeste gevallen voor u als cliënt niet opwegen tegen de nadelen en omdat klachtgericht behandelen een persoonlijkere, meer omvattende en minstens even effectieve behandeling betekent, is het voor ons een bewuste keuze binnen onze praktijk geen diagnoses te stellen. Wij willen u passende ondersteuning en behandeling bieden voor de klachten waar u voor komt, ook wanneer deze niet direct binnen de kaders van een enkele diagnose passen.

Het aantal sessies.

Het aantal sessies dat we met elkaar hebben wordt persoonlijk op u afgestemd. U bent dus niet gebonden aan een minimaal of maximaal aantal sessies. Wij behandelen zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. Zo kan het zijn dat we u slechts een aantal keer of gedurende een langere periode zien, afhankelijk van uw wensen en behoeften. Op die manier worden behandeldoelen behaald, maken we het risico op terugval kleiner en rond u het behandeltraject bij ons af met een gevoel van vertrouwen in de toekomst op een moment dat voor u goed voelt.

Na het afronden van behandeling is het, wanneer gewenst, verder altijd mogelijk om incidenteel nog eens een afspraak bij ons in te plannen. Ook al heeft u therapie succesvol doorlopen en zijn alle behandeldoelen behaald, wordt het soms als prettig ervaren om eens in de zoveel weken of maanden langs te komen om weer even bewust bezig te zijn met de vraag: “Hoe gaat het eigenlijk echt met me?” of “In welke mate ben ik het geleerde in therapie ook nog daadwerkelijk aan het toepassen?”. Als het ware een APK voor uw mentale welbevinden of bijvoorbeeld het welzijn van uw relatie. Het houdt u scherp en zo blijft u alert op het niet vervallen in eventuele oude patronen. Wil u het behandeltraject daarentegen wel definitief afronden na het behalen van uw behandeldoelen? Dat kan natuurlijk ook!

Breed aanbod aan behandelmethoden.

Wij werken met diverse behandelmethoden, waaronder cognitieve (gedrags)therapie (CGT), interoceptieve exposure, exposure in vivo, EMDR, het Vat van Zelfwaardering, rouwverwerkingstherapie en relatietherapie. Afhankelijk van uw klachten en persoonlijke voorkeuren beslissen we samen met u hoe het behandelplan er voor u uit zal zien.

Tevens bieden wij coaching en begeleiding bij autismespectrumstoornissen en AD(H)D.

Vraagt u zich af of een behandelmethode van voorkeur binnen onze praktijk wordt aangeboden, maar staat deze hierboven niet genoemd? Contact en vraag het ons gerust!

Aanbod van face-to-face & online therapie.

SVB Psychologen biedt face-to-face therapie aan in onze psychologenpraktijk in Etten-Leur. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor online behandelingen. Van origine zijn we gewend onze gesprekken face-to-face te voeren, maar sinds de pandemie zijn wij meer dan ervaren in online afspraken. Naast face-to-face therapie, heeft online therapie tevens zo haar voordelen, waaronder niet gebonden zijn aan reistijd of -afstand en flexibiliteit in het inplannen van afspraken. Mocht de voorkeur hiernaar uitgaan, of mocht een combinatie van face-to-face-gesprekken en online gesprekken wenselijk zijn, dan is dit binnen SVB Psychologen mogelijk. Online gesprekken zullen in dat geval gevoerd worden via media als Zoom of Skype, opdat we zo ook op afstand persoonlijk contact kunnen garanderen!

Onze locatie.

Onze praktijk is gesitueerd in een modern, nieuw pand en onze spreekkamers zijn ingericht om een gevoel van rust en een ware huiskamersfeer te creëren. Er is daarbij extra aandacht besteed aan het belang dat we hechten aan uw privacy.

Wij van
SVB Psychologen
helpen u graag.