Onze werkwijze

Aanmelding via contactformulier
Intakegesprek
Behandelplan
Behandeling
Tussentijdse evaluatie
Eindevaluatie & afronding
We streven ernaar u binnen 48 uur telefonisch te contacten
Kennismaking en eerste inventarisatie van uw klachten
Met daarin overeengekomen behandelmethode en behandeldoelen
Zo lang als nodig en zo kort mogelijk
Waar nodig wordt het behandelplan aangepast
Op doorlopen proces en behaalde verbeteringen

Het stellen van diagnoses aan de hand van de DSM-V, het boek in de psychologie waarin allerlei vormen van psychopathologie en stoornissen uitgebreid staan beschreven aan de hand van symptomen, is op de dag van vandaag steeds meer omstreden. Waar het stellen van een diagnose in enkele gevallen voor duidelijkheid kan zorgen voor u als cliënt, zijn er helaas ook veel nadelen te benoemen en is het stellen van diagnoses lang niet altijd in het voordeel van u of van de geboden zorg. Diagnoses dekken lang niet altijd de gehele lading van ervaren klachten, overlappen onderling, zeggen niets over het ontstaan van klachten of over welke behandeling op u als persoon zou aansluiten, en kunnen voelen als ‘stempels’ of alsof u in een hokje geplaatst wordt. Om een diagnose te laten stellen wordt u vaak onderworpen aan een veelvuldigheid van diagnostische onderzoeken, testen, vragenlijsten, voordat passende hulp geboden kan worden. En steeds vaker blijkt helaas dat zorgverzekeraars een steeds grotere invloed hebben op welke diagnose medegedeeld wordt aan u als cliënt, omdat zij niet alle diagnoses vergoeden en een ander ‘etiket’ dan financieel gezien meer in het voordeel is van de zorgaanbieder. Welke diagnoses vergoed worden, wisselt jaarlijks wat tevens maakt dat cliënten soms jaar na jaar de ene na de andere diagnose medegedeeld krijgen. Tot slot vallen een heleboel mensen met klachten tussen wal en schip, omdat zij wel klachten ervaren maar onvoldoende symptomen hebben om aan een diagnose te voldoen, waar een diagnose in veel gevallen nog een voorwaarde vormt voor behandeling. Omdat de voordelen in de meeste gevallen voor u als cliënt niet opwegen tegen de nadelen en omdat klachtgericht behandelen een persoonlijkere, meer omvattende en minstens even effectieve behandeling betekent, is het voor ons een bewuste keuze binnen onze praktijk geen diagnoses te stellen. Wij willen u passende ondersteuning en behandeling bieden voor de klachten waar u voor komt, ook wanneer deze niet direct binnen de kaders van een enkele diagnose passen.

Aanbod van face-to-face & online therapie.

SVB Psychologen biedt face-to-face therapie aan in onze psychologenpraktijk in Etten-Leur. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor online behandelingen. Van origine zijn we gewend onze gesprekken face-to-face te voeren, maar sinds de pandemie zijn wij meer dan ervaren in online afspraken. Naast face-to-face therapie, heeft online therapie tevens zo haar voordelen, waaronder niet gebonden zijn aan reistijd of -afstand en flexibiliteit in het inplannen van afspraken. Mocht de voorkeur hiernaar uitgaan, of mocht een combinatie van face-to-face-gesprekken en online gesprekken wenselijk zijn, dan is dit binnen SVB Psychologen mogelijk. Online gesprekken zullen in dat geval gevoerd worden via media als Zoom of Skype, opdat we zo ook op afstand persoonlijk contact kunnen garanderen!

Wij van
SVB Psychologen
helpen u graag.