Obsessief compulsieve stoornis.

Bij een obsessief compulsieve stoornis (OCS) is er sprake van dwanggedachten en/of dwanghandelingen die zich voortdurend herhalen en op den duur patronen kunnen gaan vormen. Dwanggedachten worden ook wel obsessies genoemd en kunnen betrekking hebben op diverse thema’s of leefgebieden. Dwanggedachten veroorzaken vaak een gevoel van onrust of angst. Dwanghandelingen zijn handelingen die, in reactie op dwanggedachten, op een specifieke manier uitgevoerd dienen te worden en zorgen er veelal voor dat het gevoel van onrust of angst tijdelijk afneemt en je je wellicht zelfs opgelucht voelt. Voor heel even tenminste, want uiteindelijk keert de onrust terug en daarmee ook het gevoel de dwanghandelingen opnieuw te moeten uitvoeren. Dwanghandelingen worden soms niet alleen ingezet om de onrust op korte termijn te verminderen, maar hangen soms ook samen met gevreesde gevolgen van het niet uitvoeren van dwanghandelingen op lange termijn. OCS-klachten veroorzaken vaak significant lijden en belemmeren het dagelijks functioneren wegens ervaren angst en onrust en afhankelijk van de intensiteit van de klachten nemen dwanghandelingen vaak erg veel kostbare tijd in beslag.

Wij van
SVB Psychologen
helpen u graag.